Nominees

Nominee

pomoc w prowadzeniu spółki

Spółka powinna mieć zarząd składający się przynajmniej z jednej osoby. Wskazane jest, aby ta osoba przebyła na terytorium Polski i była w stanie szybko podjąć jakieś działania związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy czy też zdążeniem nagłym jak pozew sądowy czy kontrola urzędu. Brak szybkiej reakcji związany np., z częstym przebywaniem za granicą może przyczynić się do niekorzystnych rozstrzygnięć, które trudno jest cofnąć.

Osoby nie posługujące się językiem polskim powinny pamiętać, że prawnie wiążącym dokumentem jest ten w wersji polskiej. Podpisywanie dokumentów, których treści się nie rozumie może generować niepotrzebny stres i wątpliwości. Jako nominees directors możemy zaproponować własnych pracowników lub osoby z nami współpracujcie.

Zakres uprawnień członka zarządu może zostać ściśle określony przez klienta i zdefiniowany już w statucie spółki. Zarząd może być upoważniony do podpisywania tylko określonych dokumentów lub do wykonywania czynności ograniczonych do pewnej kwoty.

Możemy też zapewnić również wspólników dla spółki (nominees shareholders), gwarantując Państwo bezpieczeństwo poprzez notarialne przyrzeczenie sprzedaży podmiotowi wskazanemu przez Klienta.

Usługi te prowadzimy dla podmiotów wiarygodnych, działających transparentnie. Nie świadczymy takich usług dla osób mających na celu ominięcie przepisów prawa, ukrycie rzeczywistego beneficjenta czy próbujących chronić w ten sposób przed zobowiązaniami. Usługa ta może mieć charakter czasowy np., w czasie rejestracji spółki lub trwały na indywidulanie określonych zasadach.

Nominees, biuro rachunowe CREDOS