Usługi finansowe

Usługi finansowe

wsparcie dla zarządu

Doradztwo walutowe - prognozowanie

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi finansowe firmom, których działalność wiąże się z ponoszeniem ryzyka walutowego. Naszym klientom w sposób indywidualny organizujemy całość procesów związanych z zarządzaniem transakcjami walutowymi. Pomagamy sprawnie przeprowadzać transakcje na rynku międzybankowym, zarządzając kompleksowo zarówno transakcjami bieżącymi, jak i operacjami zabezpieczającymi. Przez kilkanaście lat działalności doskonale poznaliśmy potrzeby klientów i problemy, z jakimi spotykają się na rynku walutowym. Przez ten czas opracowaliśmy skuteczne metody rozwiązywania tych problemów. Nasza działalność przynosi klientom nie tylko wartość dodaną w postaci realnych dużych oszczędności, lecz również powoduje usprawnienie procesów z zakresie organizacji finansów firmy, przepływu informacji, planowania oraz nadzoru.

W obszarze bieżących transakcji walutowych naszym klientom zapewniamy pełne i profesjonalne wsparcie przez takie usługi finansowe jak:

  • Timing - czyli wybór właściwego momentu na wykonanie bieżących transakcji walutowych. Bardzo duża zmienność kursów walut powoduje, że wybór odpowiedniego dnia na dokonanie transakcji walutowej, a nawet wybór odpowiedniej godziny wymiany odgrywa kluczową rolę i jest źródłem dużych oszczędności dla firmy. Wiemy, że nasi klienci oczekują od nas decyzji i odpowiedzi na kluczowe pytanie: kiedy dokonać transakcji, niezależnie czy chodzi o horyzont kilku godzin, czy też kilku dni. Wiemy też, że odpowiednie decyzje mogą im przynieść oszczędności nawet kilkunastu tysięcy złotych dziennie (zobacz przykład).
  • Prognozy walutowe – nasi klienci cenią nas za rzeczowość i jasność prezentowanych prognoz. Od naszych analityków otrzymają Państwo konkretne wskazania dotyczące interesujących walut w pożądanym horyzoncie czasowym. Wiemy, że nasi klienci nie chcą prognoz typu „może spadnie, a może wzrośnie”.
  • Negocjacje z bankami – naszych klientów reprezentujemy w większości dealing room-ów bankowych w Polsce. Doświadczenie, profesjonalizm w kontaktach z Dealerami oraz pełna niezależność gwarantuje naszym klientom optymalne (fair) warunki w zakresie dokonywania transakcji walutowych w bankach, praktycznie nie zależnie od skali Państwa obrotów walutowych i dotychczasowych warunków w banku.
  • Zarządzanie transakcjami bieżącymi – oprócz wymiernych korzyści finansowych nasi klienci zyskują profesjonalne wsparcie w usprawnieniu procesów związanych z obsługą transakcji walutowych tj. przepływ informacji, planowanie, kompetencji, nadzór, kontrola i raportowanie.
  • Forex hotline - posiadamy dostęp do bieżących informacji, które równolegle docierają z wielu profesjonalnych i wiarygodnych źródeł. Szybki odbiór, przetwarzanie danych i informacji rynkowych, odpowiednia selekcja najistotniejszych informacji, dostarczenie do końcowego odbiorcy pozwala oszczędzić naszym klientom czas oraz ograniczyć koszty. Jednocześnie nasi klienci mogą skupić się na podstawowym profilu prowadzonej działalności przy pełnym komforcie posiadanej wiedzy o tym co się dzieje w otoczeniu rynkowym.

Doradztwo walutowe - zabezpieczenia

Duża zmienność kursów walut w dłuższym horyzoncie czasowym stwarza niebezpieczeństwo utraty rentowności kontraktów handlowych realizowanych przez importerów lub eksporterów. Długofalowe niekorzystne tendencje kursowe mogą zwiększyć istotnie koszty finansowe w firmach zadłużających się w walutach obcych. W skrajnych sytuacjach, jak pokazały minione lata, firmy mogą stanąć w obliczu bankructwa.

Ryzyko walutowe nie zawsze da się wyeliminować, można nim jednak skutecznie zarządzać. Naszym klientom proponujemy profesjonalną usługę stworzenia i wdrożenia indywidualnej polityki zabezpieczeń. Celem polityki jest zminimalizowanie wpływu niekorzystnych zmian kursów walut, zmniejszenie odporności finansów firmy na szoki rynkowe i tym samym zapewnienie długoterminowej stabilizacji.

W obszarze zabezpieczeń naszym klientom zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przez:

  • Analiza i ocenę ekspozycji walutowej – przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z zabezpieczeniami analizujemy dokładnie ekspozycję walutową naszego klienta. Kluczowym celem tego etapu jest ocena stopnia gotowości organizacyjnej firmy do uruchomienia polityki zabezpieczeń.
  • Opracowanie profesjonalnej polityki zabezpieczeń – tworzymy zestaw rozwiązań dostosowanych indywidualnie do sytuacji naszego klienta. Nasz polityka zabezpieczeń reguluje całość działań podejmowanych przez klienta w obszarze transakcji zabezpieczających. Polityka określa m.in. zasady zawierania transakcji hedging-owych, reguluje kompetencje poszczególnych działów/osób biorących udział w procesie zarządzania ryzykiem, wskazuje sposoby nadzorowania, raportowania i autoryzacji transakcji. Celem pośrednim polityki zabezpieczeń jest również usprawnienie procesów przepływu informacji i wkomponowanie polityki w obecna kulturę finansową firmy przez stworzenie i opisanie odpowiednich procedur.
  • Ocena strategii i instrumentów oferowanych przez banki – dzięki ogromnemu doświadczeniu, wiedzy i dostępowi do profesjonalnych narzędzi analitycznych jesteśmy w stanie ocenić oferowane przez banki instrumenty finansowe. Analizujemy i oceniamy nawet najbardziej złożone produkty bankowe pod kątem ich praktycznej przydatności dla klienta.
  • Rachunkowość zabezpieczeń – Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu rynku walutowego oraz księgowości pomagają wdrożyć oraz prowadzić rachunkowość zabezpieczeń (MSR 39).
  • Szkolenia kadr klienta w zakresie transakcji zabezpieczających – dbamy o poziom wiedzy naszych klientów organizując im profesjonalne szkolenia z zakresu rynku walutowego oraz transakcji zabezpieczających o różnym poziomie zaawansowania.

Usługi finansowe - Dotacje unijne, rozliczanie

Twoja firma otrzymała dotację unijną – gratulujemy, to wielki sukces, który bardzo cieszy. Sami jesteśmy beneficjentami dotacji unijne i rozumiemy, że jej otrzymanie to tak naprawdę dopiero początek. Bezzwrotna pomoc niesie za sobą wile wyzwań związanych z terminowym raportowaniem, spełnianiem niejasnych kryteriów, utrzymywaniem komunikacji z urzędami odpowiedzialnymi za jej wypłatę i kontrole. Do pełnego sukcesu potrzebne jest rozliczenie projektu, które jest niejednokrotnie trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku czy uzyskanie dotacji. Proces rozliczania musi przebiegać zgodnie z zapisami umowy czy zatwierdzonymi planami zawartymi we wniosku. Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa powoduje, że niejednokrotnie bywa to trudne. Rozliczanie projektu finansowego ze środków unijnych, to żmudny proces sprawozdawczości, dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów oraz staranie się o spełnienie wymogów kwalifikujących koszty do uzyskania refundacji. Przeszliśmy ten proces już wiele razy. Nasze usługi finansowe obejmują również takie rozliczenia. Z przyjemnością zajmiemy się nimi jeszcze raz.

Usługi finansowe, analizy i biznes plany

Analizy finansowe są bardzo dobrym narzędziem do diagnozowania ogólnej i szczegółowej sytuacji przedsiębiorstwa oraz ułatwiają podjęcie decyzji związanych z kolejnymi etapami rozwoju firmy.

Warto je przygotowywać w procesie planowania płynności finansowej, poziomu rentowności bądź wydatków jakie zamierzamy ponieść na inwestycje. Każda inwestycja wymagająca zewnętrznego finansowania wiąże się także z koniecznością sporządzenia profesjonalnego biznesplanu. Instytucje finansowe oczekują informacji przygotowanych zgodnie z własnymi wytycznymi i schematami. Analizy finansowe są także cennym źródłem informacji dla zarządu, często dają inne spojrzenie na procesy w firmie.

Usługi finansowe, biuro rachunkowe Credos