Raporty menedżerskie

Raporty Menedżerskie

raporty bieżące i okresowe

Raporty menedżerskie, bieżące monitorowanie i ocena sytuacji finansowej spółki przez Zarząd są niezbędne do planowania kolejnych kroków w jej rozwoju, a także pozwalają w odpowiednim czasie podjąć konieczne działania naprawcze.

Eksperci Credos na indywidualne życzenie klienta przygotowują analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i przedstawiają ją, wraz z rekomendacjami, w postaci raportu menedżerskiego.

W skład raportów menedżerskich wchodzą: sporządzenie sprawozdania finansowego i jego analizy, przygotowanie i analiza raportów realizacji planów finansowych, bieżące raporty zgodne z wzorami przedstawionymi przez Klienta. Raporty przygotowujemy zazwyczaj w oparciu o program księgowy - Symfonia Forte lub MS-Excell. Zawsze mają one charakter indywidualny i są dostosowane do wymogów pojedynczej firmy bądź standardów przyjętych w grupie spółek.

Jesteśmy także gotowi zrealizować zlecenia zgodne z potrzebami spółek zagranicznych pracujących na innych standardach.

Raporty menedżerskie, biuro rachunkowe CREDOS