Usługi prawnicze

Usługi prawnicze

kompleksowa obsługa prawna

Credos dostarcza swoim klientom także kompleksową obsługę prawną. Profesjonalna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez doświadczonych radców prawnych oraz adwokatów. Zapewniamy prawidłową ochronę prawną interesów klienta.

Klienci Credos mogą przy tym liczyć na preferencyjne warunki, bez względu na skalę problemu czy wielkość zlecenia.

Oferowane usługi prawne skierowane są przede wszystkim do podmiotów gospodarczych i mają na celu nieść pomoc klientom we wszystkich kwestiach prawnych, jakie wynikają z prowadzonej przez nich działalności. Zakres usług, obejmuje m.in.:

  • prawa gospodarczego: bieżące doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych i ich organów, tworzenie i likwidowanie podmiotów gospodarczych, tworzenie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych, w tym umów i porozumień, reprezentacja przed sądem rejestrowym, egzekucja należności i wiele innych;
  • prawa pracy: tworzenie dokumentacji pracowniczej, w tym umów, regulaminów, procedur i polityk, pomoc w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, reprezentacja w sporach z pracownikami, legalizacja cudzoziemców,
  • restrukturyzacji i upadłości: prowadzenie sądowych i pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych, reprezentacja wierzycieli, jak i dłużników, pomoc w uzdrowieniu przedsiębiorstwa i spłaty zobowiązań,
  • nieruchomości: analiza stanu prawnego nieruchomości, obrót nieruchomościami, prowadzenie postępowań administracyjnych i obsługa procesu inwestycyjnego, wsparcie z zakresu opracowywania, a także negocjowania umów najmu i umów dzierżawy lokali oraz powierzchni biurowych i handlowych,
  • ochrony danych osobowych: dostosowanie działalności przedsiębiorstw i innych podmiotów do wymogów przepisów unijnych, przygotowywanie odpowiednich umów, procedur, rejestrów i pozostałej dokumentacji wewnętrznej,
  • compliance: budowa kompleksowego systemu zgodności, w tym identyfikację ryzyk związanych ze zgodnością i doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem przy pełnym wsparciu prawno-regulacyjnym.
  • windykacji: dochodzenie wierzytelności na drodze polubownej oraz na drodze sądowej w tym prowadzenie postępowań sądowych (także w postępowaniu nakazowym lub upominawczym), negocjowanie spłat zadłużenia, przygotowanie i opiniowanie ugód i porozumień, zastępstwo procesowe w postępowaniach egzekucyjnych.

Świadczymy także usługi w indywidualnych sprawach klientów związanych z takimi obszarami jak prawo cywilne, rodzinne czy spadkowe. Oferujemy także reprezentację klientów w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji, także wobec kontrahentów lub pracowników podczas negocjacji, mediacji i sporów, a także zastępstwo prawne i procesowe oraz reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, prokuraturą, organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami.

Zapraszamy do kontaktu!

Email: kancelaria@credos.com
Telefon: +48 22 10 100 30

Usługi prawnicze, biuro rachunkowe Credos