Jednolity Plik Kontrolny

Spośród obligatoryjnych rozwiązań informatycznych skierowanych do przedsiębiorców na uwagę zasługuje Jednolity Plik Kontrolny. JPK ma zadanie przede wszystkim ograniczyć szarą strefę, jednocześnie ułatwiając pracę urzędnikom. Specjalnie przygotowywane bazy danych pozwalają odpowiednim organom na pełną kontrolę i weryfikację przepływu dokumentów, co w następstwie ułatwi rzetelną Analizę. JPK jest więc nie tylko informatycznym ułatwieniem dla pracowników skarbowych, ale także sposobem na wyższe wpływy do budżetu przy zachowaniu wciąż tych samych progów finansowych.

Od kiedy obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny i kogo obowiązuje

JPK obowiązuje od stycznia 2018 roku, i jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi płatnikami podatku VAT (początki JPK to rok 2016, kiedy to dokument został wprowadzany z myślą o dużych podmiotach gospodarczych). O ile dla ustawodawców nowe narzędzie ma przede wszystkim zwiększyć wysokość dochodów, jednocześnie pozwalając na lepsze planowanie budżetu, to dla przedsiębiorców także ma zapewnić sporo korzyści. Przede wszystkim Jednolity Plik Kontrolny ma przyspieszyć prawidłowe potwierdzanie rozliczeń między podatnikiem a urzędem, co ma mieć zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. W większości przypadków, kiedy wobec przedsiębiorcy nie będzie podejrzeń o nieuczciwe praktyki, nie będzie potrzebna dodatkowa kontrola podatkowa. Ponadto dla firm JPK ma być narzędziem przydatnym podczas monitorowania finansów, stanowiąc element kontroli wewnątrz przedsiębiorstwa.

Z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

Dostępny w popularnym formacie xml Jednolity Plik Kontrolny zawiera siedem struktur. Każdą z nich przyporządkowano określonym działaniom, stąd nie wszystkie będą obowiązywać w danej firmie. Wspólne elementy każdej ze struktur to: umożliwiający identyfikację firmy nagłówek, sekcja merytoryczna informująca o przepływach finansowych i innych działaniach o charakterze gospodarczym oraz sekcja kontrolna pozwalająca weryfikować prawidłowość zawartych informacji.

Jednolity Punkt Kontrolny składa się z następujących części: JPK_KR (księgi rachunkowe) JPK_WB (wyciąg bankowy), JPK_MAG (magazyn), JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT), JPK_VA (faktury VAT-owskie), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) i JPK_EWP (ewidencja przychodów).

W każdym pliku będą zawarte między innymi takie dane, jak: numer identyfikacyjny kontrahenta, dane kontaktowe kontrahenta, numer dowodu sprzedaży bądź zakupu, data jego wystawienia oraz data sprzedaży (zakupu), jeśli jest różna niż ta z dowodu sprzedaży (zakupu). Dla najmniejszych firm najważniejszym dokumentem jest JPK-VAT, będący ewidencją w danym miesiącu.

Wyjątki i wątpliwości

Jednolity Plik Kontrolny nie jest obligatoryjny dla wszystkich firm. Elektronicznego dokumentu JPK_VAT nie muszą składać między innymi firmy, których łączna sprzedaż w poprzednim roku nie była wyższa niż 200 tys. zł oraz firmy prowadzące sprzedaż usług i towarów, które są zwolnione od podatku VAT.

Potwierdzeniem poprawnego wysłania JPK jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), które można złożyć samodzielnie za pomocą Profilu Zaufanego bądź bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jeśli po złożeniu dokumentu pojawią się wątpliwości, istnieje obowiązek dokonania korekty JPK_VAT.